Jak można się nie myć!? Jak można tak śmierdzieć!? Nie mówię, co mi też bardzo przeszkadza, papierosami. Ktoś wraca z pracy, trudno. Ale jak można moczem (nie mówię o starych niedołężnych ludziach) lub z rana nieumytymi zębami śmierdzieć! Tego to już nie umiem zrozumieć!
To jest ta negatywna strona jazdy środkami transportu publicznego.
Trzeba znieść odór i hałas. Czasem posłuchać można jeszcze o historii życia i o problemach rodzinnych, gdy nieopatrznie pani jedna z drugą zapomnią się przy telefonowaniu.
A wiecie po czym rozpoznają nas, Polaków? Po KURWIE. Uszy więdną, gdy się słyszy najczęściej panów, co zamiast przecinka używają tego zacnego słowa. Należy się wstydzić tak niskiego poziomu słownictwa, a nie epatować „mięsem” co drugie słowo. Ale cóż, czego Jaś, tego Jan… Pozostaje nie przyznawać się…
Nawołuję, więc: MYJ SIĘ LUDU PRACUJĄCY i dawaj dobry przykład obycia i kultury!
Zdjęcie: Aquamechanical