Dziś nie potrafimy sobie wyobrazić świąt bez ozdobionej choinki. Zwyczaj ten zawędrował do Austrii dopiero w okresie rozkwitu Biedermeiera. Na wsi zaczęto stroić drzewko dopiero między pierwszą i drugą wojną światową. Choinka w mieście Pierwsze zapiski o choince (austr. Christbaum) znajdujemy w raporcie tajnej policji…